A-Agro

Plodiny

V rámci rastlinnej výroby sa venujeme hlavne plodinám, ktoré sú najvhodnejšie na pestovanie na pôdach teplého južného slovenska. Zároveň ide o najvýznamnejšie poľnohospodárske plodiny pestované na Slovensku.

Venujeme sa produkcii týchto plodín a ich odrôd.

Jačmeň

Signora

Malz

Pšenica

Capo

Kukurica

DKC 4964

KWS 1393

Repka

Artoga

Slnečnica

Neoma

Alexandra