A-Agro

Nájom pôdy

Spoločnosť A-Agro, s.r.o. každým rokom rozširuje výmeru poľnohospodárskej pôdy, na ktorej vykonáva rastlinnú výrobu, či už kúpou alebo prenájmom. V roku 2015 hospodári spoločnosť na 78 hektároch poľnohospodárskej pôdy predovšetkým v katastrálnom území obce Belá.

Pokiaľ máte využiteľnú poľnohospodársku pôdu a máte záujem ju dať do nájmu, vieme Vám poskytnúť férové podmienky, ústretový prístup a zabezpečiť potrebnú dokumentáciu. Dôkazom spokojnosti prenajímateľov sú viaceré niekoľkoročné nájomné vzťahy, z ktorých spoločnosť A-Agro, s.r.o. plní svoje povinnosti vždy načas a riadne, a to predovšetkým platenie nájomného.Množstvo obhospodárovanej pôdy v hektároch pre jednotlivé roky.graf