A-Agro

Kontakt

A-Agro, s.r.o.
Belá 165
943 53 Belá

telefón: +421 (0) 902 342 796
e-mail: aagro@aagro.sk
web: www.aagro.sk

IČO: 46 866 621
DIČ: 2023628926
IČ DPH: SK2023628926
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Nitra v odd. Sro, vložka číslo 32956/N

Bankové spojenie:
Fio banka, a. s., č. ú.: 2700326481/8330
IBAN: SK9583300000002700326481
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX